Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

U cilju skretanja pažnje na značaj redovnoga održavanja higijene, kao sastavnoga dela mera prevencije pojava epidemije u javnim ustanovama i društvu, želeli bismo da Vam na jednom mestu pružimo osnovne informacije o primarnim pojmovima iz oblasti dezinfekcije i najčešće korišćenim sredstvima za dezinfekciju .

DEZINFEKCIJA predstavlja skup mera i postupaka kojima se unistavaju patogeni i drugi mirkoorganizmi, fizičkim ili hemijskim putem u spoljnoj sredini. Dezinfekcijom se broj štetnih mikroorganizama svodi na bezopasne vrednosti po zdravlje čoveka.


INDIKACIONA PODRUČJA DEZINFEKCIJE su :
- koža ( operativno polje i ruke hirurga ),
- sekreti i ekskreti ( sputum, urin, feces ),
- prostorije ( vazduh, tvrde površine, veš ),
- voda za piće.

UNISTAVANJE MIKROORGANIZAMA SE POSTIŽE :
1. Mehaničkim oštećenjima ( nadzvučne vibracije , hipo i hipertoni rastvori ),
2. Promenom DNK ( jonizirajuće zračenje, UV zračenje),
3. Denaturacijom belančevina ( kiseline i baze, alkoholi, visoka temperatura ),
4. Delovanjem na ćelijsku opnu ( deterdzenti, fenoli ),
5. Delovanjem na reaktivne grupe proteina ( oksidansi, soli teških metala ),
6. Delovanjam na prostetičke grupe enzima( cijanidi, vodonik sulfid).


Prema VREMENU DEJSTVA dezinfekcija se može podeliti na :

- PREVENTIVNU ( pre pojave oboljenja radi njegovog sprečavanja ),

- U TOKU BOLESTI, EPIDEMIJE ( tekuća, stalna za vreme oboljenja - obuhvata sekrete i eksekrete bolesnika,
  predmete sa kojima je dolazio u dodir ),

- ZAVRŠNU ( neposredno po ozdravljenju ili smrti bolesnika jednokratna dezinfekcija prostorija gde je boravio
  i predmeta sa kojima je dolazio u kontakt ).


PRIPREMA ZA DEZINFEKCIJU : Pre samog postupka primene dezinficijensa, tratirane površine potrebno je prethodno očistiti od MEHANICKIH I FIZIČKIH NEČISTOĆA. Potom je potreno izvršiti SANITARNO PRANJE tretiranih površina ( na primer toplom vodom pod pritiskom ) te nakon sušenja može se izvršiti tretiranje dezinficijensom. Nakon primene dezinficijensa po potrebi se može vršiti ispiranje tretiranih površina.


STERILIZACIJA za razliku od DEZINFEKCIJE predstavlja potpuno uništenje svih prenosivih agenata ( vegetativnih oblika i spora bakterija, virusa itd. ) sa površina i instrumenata koji se tretiraju. Ona je različita od dezinfekcije gde se uništavaju samo organizmi koji uzrokuju bolesti. Sterilizacija se primenjuje u pripremi pribora za hirurške i dijagnostičke zahvate a po potrebi i u drugim slučajevima.


NAJPOZNATIJI način sterilizacije
je toplotna sterilizacija autoklaviranjem. Pored ove postoji i hemijska i sterilizacija zračenjem.DEZINFICIJENSI
su hemijske supstance koje se koriste za uništavanje virusa i mikroba - kao što su raznilike bakterije i gljivice. Idealna dezinfekcija bi bila kompletna sterilizacija, ali takva da nema štetnoga dejstva na druge žive oraganizme, da nije skupa i da nije korozivna. Nažalost idealna dezinfekcija nepostoji.


Teoretski IDEALNI DEZINFICIJENS bi trebalo da ima sledeća svojstva :

BAKTERICIDNOST I VIRUCIDNOST, BRZO INICIJALNO DEJSTVO, DEGRADIBILNOST, NETOKSIČNE REZIDUE, SELEKTIVNU TOKSIČNOST, OTPORNOST NA SPOLJNE ČINIOCE, DA NEOŠTEĆUJE PODLOGU, DA JE BEZ NEUGODNOGA MIRISA, EKLOŠKI PRIHVATLJIV, JEFTIN, DA SE PROIZVODI U ZEMLJI.

Mnogi dezinficijensi samo delimično uništavaju patogene mikroorganizme. Razlog tome je sve veća otpornost prenosivih agenata koji se žele uništiti. Naj otporniji među patogenim mikroorganizmima su BAKTERIJSKE SPORE ( endospore - spore koje se stvaraju unutar organizma ) ali takođe su i mnogi virusi i bakterije otporni na dejstvo nekih dezinficijenasa.

Svi dezinficijensi su, po svojoj prirodi, POTENCIJALNO ŠTETNI ( čak i toksični ) za ljude i životinje. Oni se moraju upotrebljavati sa posebdnom pažnjom uz strogo pridržavanje datih uputstava za njihovu upotrebu. Otuda je i ZAKONSKA OBAVEZA PROIZVOĐAČA DEZINFICIJENSA u našoj zemlji da se na deklaraciji svakog pojedinačnog pakovanja stredstva za dezinfekciju, pored ostalih obaveznih informacija o proizvođaču, nalazi i uputstvo za upotrebu dezinficijensa, tačan naziv dezinfikacione supstance i njene količine u datom sredstvu, kao i napomena o eventualnom štetnom dejstvu tog sredstva.


Izbor dezinficijensa zavisi od trenutne situacione potrebe. Neki dezinficijensi imaju veoma čirok spektar dejstva ( uništavaju skoro sve mikroorganizme ), neki uz dezinfikaciono dejstvo oslobađaju toksične mirise ili pak imaju korozivno dejstvo. Otuda treba voditi računa o izboru dezinficijensa koji će zadovoljiti potrebu za što boljim dezinfekcionim dejstvom a u isto vreme neće biti štetan po čoveka i okolinu, niti proizvoditi ne željene efekte.

Dakle DEZINFICIJENSI su supstance koje se koriste za uništavanje patogenih i drugih mikroorganizama na raznim površinama, medicinskoj opremi i drugim objektima. ANTISEPTICI su supstance koje se koriste za dezinfekciju kože dok se ANTIBIOTICI koriste za uništavanje ili uticanje na život bakterija koje se nalaze u telu.

Za supstance koje uništavaju bakterije se kaže da imaju BAKTERICIDNI EFEKAT, dok se za one supstance koje utiču na rast i reprodukciju bakterija kaže da imaju BAKTERIOSTATIČKI EFEKAT. Dezinficijensi i antiseptici imaju baktericidni efekat ( neki dezinficijensi u niskim koncentracijama imaju bakteriostatički efekat ), antibiotici mogu imati i baktericidni i bakteriostatički efekat. VIRUCIDNOST dezinficijensa je njegova sposobnost da deluje na određene vrste virusa.

Kao dezinfekciona sredstva služe :

1. KISELINE : jaki dezinficijensi ali nagrizaju površine koje tretiraju.

- Neorganske kiseline : sumporna i borna kiselina,
- Organske kiseline : mlečna kiselina.

2. BAZE : više se koriste od kiselina, dezinfekciona moć im zavisi od OH- jona

- Krečno mleko, NaOH - natrijum hidroksid, KOH kalijum hidroksid.

3. OKSIDACIONA SREDSTVA : deluju na bazi nascentnog kiseonika,

- Ozon,
- Hidrogen peroksid ( vodonik peroksid ) H2O2 koristi se u bolnicama za dezinfekciju tvrdih površina. Često se koristi u mešavini sa   kaloidnim srebrom zato što ima manju elergijsku reakciju nego neki drugi dezinficijensi. Kada dođe u dodir sa katalaza enzimom   raspada se na vodu i kiseonik. Upravo taj kiseonik uništava bakterije,
- kalijum permanganat najčešće se koristi za dezinfekciju akvarijuma.

4. HALOGENI ELEMENTI :

- Hlor se pojavljuje u gasovitom stanju i koristi se najčešće za dezinfekciju bazena a u manjim količinama ( putem specijalnih   dozirajućih pumpi ) dodaje se pijaćoj vodi radi smanjenja štetnih mikroorganizama u vodi,
- Hlorni kreč i hlorno mleko,
- Hlorid dioksid takođe se upotrebljava za dezinfekciju vode i vazduha ( 2001 god korišćen je za dezinfekciju i dekontaminaciu   zgrada i vazduha u Sjedinjenim Državama nakon terotističkog napada Antraksom ), Belgija ga koristi za dezinfekciju vode umesto   hlora. Relativno je stabilan i retko se koristi u čistom obliku,
- Hipohloridi : Natrijum hipohlorid nejčešće se koristi za proizvodnju varikine ( sredstva za izbeljivanje i dezinfekciju rublja ) a koristi   se i za dezinfekciju vodovodnih cevi, mokrih čvorova i septičkih jama. Takođe se koristi i kalcijum hipohlorid i hipobromid kao   dezinficijensi.
- Jod se najčešće koristi u okviru drugih jedinjenja ( jodna tinktura ) i poznat je po reakciji sa organskim materijama. Koristi se i kao   dodatak vodi i hrani ali i kao dezinficijens i antiseptik za kožu.

5. ALFATIČNA ORGANSKA JEDINJENJA " ATOMIZERI " :

- Aparati za dezinfekciju vazduha aerosolima,
- Alkoholi nejčešće etil, metil i izopropil alkohol. Koriste se u dezinfekciji medicinskih površina za smeštaj pacijenata i dezinfekciju   kože i ruku. Brzo isparavaju i ubrzavaju dezinfekciju u kombinacijama sa drugim dezinficijensima.
- aldehidi kao što su glutaraldehid i formaldehid ( 3% vodeni rastvor dezinficijens a 1% sapunski rastvor antiseptik ).

6. AROMATIČNA ORGANSKA JEDINJANJA

- Fenoli su najčešći sastojak "kućnih sredstava za dezinfekciju". Smatrju se najstarijim dezinficijensom te se otuda i jačina   dezinfekcionog sredstva utvrđuje upoređivanjem sa fenolom tzv. FENOLNI KOEFICIJENT. Najčešće se koristi kao sastavni deo   dezinfekcione formulacije, ima korodivno dejstvo na kožu ali i toksični efekat na osetljivije ljude.
*fenol - 1% unistava vegetativne oblike; 0.1% statik, 5% dezinfekcija instrumenata ,
*hidroksilisani derivati ( rezorcinol, pirokatehol, hidrokinon ) - keratolitik i antimikotik,
*hlorisani derivati - snazni dezinficijensi, vrlo toksični,
*karbolna kiselina,
*metilisani derivat ( krezol ) - dobar dezinficijens, manje toksičan od fenola, sapunski rastvor je oficinalan i zove se lizol.

7. SOLI TEŠKIH METALA

*jedinjenja zive - danas se ne koriste zbog svoje toksičnosti,
*bakar sulfat - ranije korišćen protiv gljivica, suge, stidnih vasi,
*cink oksid - antiseptik, adstrigens, adsorbens u dermatologiji,
*aluminijum acetat rastvor - oblog kao antiinflamatorno, adstrigentno i antisepticko sredstvo,
*srebro nitrat - 1% rastvor kao antiseptik - kap za oci - FM

8. DETERDŽENTI - KVATERNE AMONIJUMOVE SOLI ( jedinjenja ) biocidi, deluju na alge i određene vrste virusa. Smanjuju površinski napon i narušavaju integritet bakterijske membrane.

*Benzalkonijum Hlorid koristi se kao dezinficijens i kao antiseptik. Upotrebljava se za dezinfekciju ruku i lica, tvrdih površina, ulazi u sastva raznih proizvoda za čišćenje. Deluje protiv G+ bakterija, pojedinih virusa( HIV, hepatitis B ), gljiva .U zavisnosti od koncentracije ima i baktericidni i bakteriostatički efekat. Sa povećanjam temperature povećava mu se i dejstvo.

*Denatonijum poznat po tome što se smatra najgorčom poznatom mešavinom.Iako mu je obim koncentracije deset naprema milion nekoristi se u opštoj upotrebi zbog svojstva velike gorčine.

9.CEĐ - BAZE OD PEPELA

Najčešće se koriste kvaterna amonijum jedinjenja zbog svojstava koja su najbliža teoretski idealnim svojstvim dezinficijensa. Redovno i sistematsko održavanje higijene predstavlja deo preventivnih mera radi sprečavanja pojave bolesti i njihovih epidemioloških razmera.
Polazeći od shvatanja da je prevencija uvek bolja od lečenja i leka, skrećemo pažnju da je najbolja prevencija sa kojom svi raspolažemo : REDOVNO ODRŽAVANJE LIČNE HIGIJENE I HIGIJENE OKRUŽENJA KAO I STVARANJE - PRENOŠENJE DOBRIH
HIGIJENSKIH NAVIKA NAŠOJ DECI I GENERACIJAMA KOJE DOLAZE IZA NAS.

| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |